ag体育官网可以收到您的供应商发票作为电子发票每电子邮件,在pdf每电子邮件,或通过邮件.

 

瑞典商业
瑞典商业
PG1572
737 84 Fagersta

商业瑞典的增值税号码:SE262000119401
商业瑞典组织编号:262000-1194

每个电子邮件: supplierinvoice@business-sweden.se


商务瑞典商务支持办公室AB 
商业瑞典BSO AB
PG1573
737 84 Fagersta

商业瑞典商业支持办公室AB增值税号:SE556036805101
商务瑞典商务支持办公室AB组织编号:556036-8051

每个电子邮件: supplierinvoice-bsoab@business-sweden.se

请注意:所有发票必须有一个员工的用户名作为参考名(五个字母). 客户发票请联系您的参考.